Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o.

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc., FABI

Adresa:
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s.r.o.
Olšanská 7
130 00 Praha 3

Tel/fax: 222 582 214