Ambulant Centre for Defects of Locomotor Apparatus

Head: Prof. Ivo Mařík, MD, PhD.

Address:
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu, s. r. o.
Olšanská 7
CZ-130 00 Praha 3
Czech Republic

Phone/fax: + 420 222 582 214